ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

H Μουσική Βιβλιοθήκη του Μουσικού Σχολείου Βόλου χρησιμοποιεί το Librarika, το δωρεάν Ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης (ILS) για τη διαχείριση βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο.

Βρίσκεται στη διεύθυνση: https://mgv.librarika.com/ και μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον της παρέχεται να εγγραφή, ενημέρωση για τους τίτλους που είναι διαθέσιμοι στη φυσική βιβλιοθήκη και τέλος δανεισμός των τίτλων ενδιαφέροντος.