ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων:

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2629/2019)

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (*1) Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (*2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 2 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2 2
Χημεία - 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωγραφία 1 1 -
Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή  -  - 1
Θρησκευτικά 1 1 1
Αγγλικά 2 2 2
Γαλλικά / Γερμανικά 2 2 2
Πληροφορική 1 1 1
Φυσική Αγωγή (*3) 2 1 2
Αισθητική Αγωγή (*4) Θέατρο 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Ιστορία Τέχνης 1 - -
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 29 29 28
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ Α΄ Β΄ Γ΄
Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη 2 2 -
Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία - - 3
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη 2 2 2
Ιστορία Μουσικής - 1 1
Κριτική Μουσική Ακρόαση 1 - -
Χορωδία (*5) 2 2 2
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) (*2) 2 2 2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ:
Πιάνο 1 1 1
Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς 1 1 1
Ατομικό Όργανο Επιλογής 2 2 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 13 13 14
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 42 42 42

 

 1. Το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα - κλάδους:
  α) Γλωσσική Διδασκαλία και
  β) Νεοελληνική Λογοτεχνία.
 2. Το μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα - κλάδους:
  α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
  β) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.
 3. Η 2η ώρα Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄ και Β΄ του Γυμνασίου θα είναι Ελληνικοί Χοροί.
 4. Ι. Το μάθημα «Αισθητική Αγωγή» στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα - κλάδους:
  α) Θέατρο
  β) Καλλιτεχνικά
  γ) Ιστορία Τέχνης
  II. Το μάθημα «Αισθητική Αγωγή» στην Β΄ και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα - κλάδους:
  α) Θέατρο
  β) Καλλιτεχνικά
 5. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Χορωδία» οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά ρεπερτόριο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής σε μια τάξη του Γυμνασίου (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄).

Κάθε διδακτικό αντικείμενο - κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με διδακτικά αντικείμενα - κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2629/2019)

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  – ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ
Ελληνική Γλώσσα (*1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 1
Ιστορία 2
Μαθηματικά (*2) Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσικές Επιστήμες (*3) Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες (*4) 1
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 1 ΑΠΟ ΤΑ 4 ΩΡΕΣ
Εφαρμογές Πληροφορικής 1
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 1
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 1
Καλλιτεχνική Παιδεία (*5) (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία Θεατρολογίας) 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 29 ΩΡΕΣ
Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αρμονία 2
Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων (*6) 1
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 2
Ιστορία της Μουσικής 1
Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο 1
Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) 2
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) 2
Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας 12
Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: 1 ΑΠΟ ΤΑ 6 ΩΡΕΣ
1. Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων 1
2. Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας 1
3. Στοιχεία Αντίστιξης 1
4. Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική 1
5. Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ 1
6.Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας Ι 1
Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας και Επιλογής II 13 ΩΡΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 42 ΩΡΕΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ
Ελληνική Γλώσσα (1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά (2) Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες (3) Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 1
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία 1
Θρησκευτικά 1
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες (4) 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσική Αγωγή 1
Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος 26
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) 2
ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ
Φυσική 3
Μαθηματικά 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 5
Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αρμονία 2
Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων (6) 1
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 2
Μορφολογία 1
Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) 2
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) 2
Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας 11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 42

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ
Θρησκευτικά 1
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (ΦΕΚ 3496/2019)

6
Φυσική Αγωγή 1
Σύνολο Ωρών 8
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση κ.λπ.)

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά 7
Ιστορία 7
Κοινωνιολογία 7
Σύνολο 21
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΩΡΕΣ
Φυσική 7
Χημεία 7
Μαθηματικά 7
Σύνολο 21
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας ΩΡΕΣ
Φυσική 7
Χημεία 7
Βιολογία 7
Σύνολο 21
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 7
Πληροφορική 7
Οικονομία 7
Σύνολο 21
Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Oι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν 1 από τα ακόλουθα 4 μαθήματα

Ελεύθερο Σχέδιο 1
Γραμμικό Σχέδιο 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Λατινικά 1
Οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν 1 από τα ακόλουθα 10 μαθήματα
Αρμονία (Ειδικό) 2
Ανάπτυξη (Έλεγχος) Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 2
Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας (1) 2
Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων (1) 2
Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ 2
Ατομικό Όργανο Επιλογής ή και Αναφοράς (Πιάνο-Ταμπουράς ή άλλο) (2) 2
Ανάλυση Παρτιτούρας Ορχήστρας 2
Επεξεργασία Χορικού (Choral) 2
Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας ΙΙ 2
Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Επιλογής 3
Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αρμονία 2
Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (9) 1
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 2
Ατομικό Όργανο Επιλογής 1
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) 2
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) 2
Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας 10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 42

 

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.

4. Οι Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες αναφέρονται τόσο σε θέματα μαθημάτων Γενικής Παιδείας όσο και σε θέματα μαθημάτων Μουσικής Παιδείας, τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:
• Μουσική Θεωρία (Αρμονία, Αντίστιξη, Μορφολογία)
• Μουσική Δημιουργία - Σύνθεση
• Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική -Δημοτικό Τραγούδι
• Βυζαντινή Μουσική
• Ιστορία της Μουσικής
• Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων
• Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας
• Μουσική Ακουστική
• Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ - Μουσική Τεχνολογία - Πληροφορική
• Ηχοληψία

5. Το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
α) Εικαστικά
β) Μουσική
γ) Στοιχεία θεατρολογίας
Στα τμήματα διδάσκεται ένα από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.

6. Η «Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων» περιλαμβάνει τη Γραφή καθ' υπαγόρευση -Μουσική Ανάγνωση.

7. Τα μαθήματα επιλογής «Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας» και «Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων» επιλέγονται από μαθητές/μαθήτριες, οι οποίοι δεν τα επέλεξαν σε προηγούμενη τάξη του Μουσικού Λυκείου.

8. Ανάλογα με τις δυνατότητες του σχολείου δύναται να προσφέρεται το ατομικό όργανο επιλογής για δύο επιπλέον ώρες ή η μία για ατομικό όργανο επιλογής και το ατομικό όργανο αναφοράς Πιάνο ή Ταμπουράς (ή άλλο τοπικό όργανο αναφοράς ελληνικής παραδοσιακής μουσικής).

9. Η «Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» περιλαμβάνει τη Γραφή καθ' υπαγόρευση -Μουσική Ανάγνωση και Αρμονία στο πιάνο.

 

Γενικές Διευκρινίσεις - Επισημάνσεις:

• Στο μάθημα των Μουσικών Συνόλων (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) συγκροτούνται διάφορα δόκιμα είδη μουσικών συνόλων, όπως συμφωνικές ορχήστρες, σύνολα μουσικής δωματίου, χορωδίες, οργανικά ή φωνητικά σύνολα παραδοσιακής μουσικής και χορού, βυζαντινού χορού, συνδυασμοί αυτών κ.α., με τη συμμετοχή μαθητών/ μαθητριών από όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

• Στο μάθημα των Μουσικών Συνόλων (Ελεύθερης Έκφρασης και Δημιουργίας) συγκροτούνται ποικίλα σύνολα, όπως συμφωνικές ορχήστρες, σύνολα μουσικής δωματίου, χορωδίες, οργανικά ή φωνητικά σύνολα παραδοσιακής μουσικής και χορού, βυζαντινού χορού, αυτοσχεδιασμού, συνδυασμοί αυτών κ.α., με τη συμμετοχή μαθητών/τριών από όλες τις τάξεις του Λυκείου.

• Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων: «Αρμονία», «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων», «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο», δύνανται να παρακολουθήσουν ένα ειδικό μάθημα από τα παραπάνω ως τρίτο μάθημα επιλογής, το οποίο θα είναι διαφορετικό από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής και θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος.