ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

(πηγή: Μουσικό Σχολείο Παλλήνης)

Στη χώρα μας λειτουργούν 6 τμήματα με αντικείμενο τη μουσική.

  1. ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
  2. ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  3. ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
  4. ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
  5. ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
  6. ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Πατώντας στους παραπάνω συνδέσμους μπορείτε να μεταφερθείτε στους ιστότοπους των αντίστοιχων τμημάτων.

Η εισαγωγή στα τμήματα 1 & 2 γίνεται μέσω του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων ενώ για τα τμήματα 3 έως 6 γίνεται με βάση ένα πλαίσιο ειδικών εξετάσεων (βλ. ΦΕΚ).

Στις πανελλήνιες εξετάσεις για τα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι για τις σχολές μουσικών σπουδών, εξετάζονται στα ειδικά μουσικά μαθήματα : αρμονία και έλεγχος ακουστικών μουσικών ικανοτήτων.

Εκτός των παραπάνω σχολών που παρέχουν μουσική/μουσικολογική εκπαίδευση, λειτουργεί το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη σύγχρονης τεχνολογίας διαχείρισης μουσικού σήματος και στην επιστήμη της Ακουστικής.

ΩΔΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στη χώρα μας λειτουργούν Ωδεία και Μουσικές Σχολές που λειτουργούν κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκτός του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης όλα τα υπόλοιπα Ωδεία είναι ιδιωτικά κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πολλά από τα Ωδεία προσφέρουν υψηλής ποιότητας μουσικές σπουδές και διαθέτουν άρτια οργάνωση και διδακτικό προσωπικό.

Σχετικά με τις ωδειακές σπουδές…

  • Κατατακτήριες εξετάσεις: Διενεργούνται κάθε χρόνο στα  τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο. Απευθύνονται σε προχωρημένους μαθητές προκειμένου να καταταγούν σε αντίστοιχες τάξεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν. Η ανώτερη τάξη που μπορεί να καταταγεί κάποιος υποψήφιος είναι δύο χρόνια πριν την απόκτηση του πτυχίου του μουσικού κλάδου που επιθυμεί ο υποψήφιος.
  • Τάξεις: Είναι 4. Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση και Ανώτερη τάξη. Τα συνολικά έτη σπουδών για την απόκτηση πτυχίου ποικίλουν από 2 έως 12 χρόνια ανάλογα με την ειδικότητα (π.χ. Πτυχίο Ωδικής 2 χρόνια, Αρμονίας 3 χρόνια, Φλάουτου 8 χρόνια, Πιάνου 12 χρόνια).
  • Υποχρεωτικά μαθήματα: Θεωρείται ο κύκλος των ομαδικών θεωρητικών μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου. Αυτά ποικίλουν σε κάθε ειδικότητα. Στις περισσότερες ειδικότητες αποτελούνται από σολφέζ, θεωρία, αρμονία, ιστορία μουσικής, μορφολογία κλπ. Τα υποχρεωτικά μαθήματα που έχουν διδαχθεί οι μαθητές στα μουσικά σχολεία αναγνωρίζονται από τα ωδεία ως διδαχθέντα προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών που χορηγεί το σχολείο.