ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στο παρακάτω διάγραμμα που εκπονήθηκε από την ομάδα δράσης του σχολείου μας μπορείς να δεις συνοπτικά τη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και τους δρόμους που μπορείς να ακολουθήσεις μετά το Γυμνάσιο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μετά το γυμνάσιο μπορείς να βρεις στην πύλη: https://www.eoppep.gr/teens/